Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει κάποια καχυποψία από τους εργαζομένους όταν προκύπτει η ιδέα της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης οχημάτων στην εταιρεία που εργάζονται. Ωστόσο, όταν γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της εφαρμογής και των πλεονεκτημάτων της, καθώς και μια σωστή διαχείριση όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, τότε τελικά καταλήγουν να είναι όλοι τόσο εφυσηχασμένοι όσο και ευχαριστημένοι.