Στην περίπτωση μιας εταιρείας με 5 οχήματα – και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τη μείωση στις δαπάνες καυσίμων – η απόσβεση της επένδυσης για την αγορά του συστήματος της FleetSimple θα γίνει σε μόλις 6 μήνες από την εγκατάστασή του. Πρόκειται για κάτι που έχει αποδειχθεί από τους περισσότερους εταιρικούς μας πελάτες, οι οποίοι πέτυχαν επιστροφή στην επένδυσή τους (ROI – Return On Investment) μέσα στους πρώτους μήνες από τη χρήση του συστήματός μας.