Το σύστημα της FleetSimple δεν αποτελεί εγγύηση κατά της κλοπής ή της εύρεσης του κλεμμένου οχήματος αλλά λειτουργεί ως ένα επιπλέον σύστημα ασφάλειας της περιουσίας σας. Παρότι οι ειδοποιήσεις είναι άμεσες και η ενσωματωμένη μπαταρία της συσκευής δίνει αυτονομία για αρκετές ώρες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ακόμη και αν αυτή αφαιρεθεί από το όχημα, η έγκαιρη αντίδραση του κατόχου και η κλήση προς τις αρχές, είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή.