Ο χειριστής του συστήματος είναι ο μοναδικός που μπορεί να εντοπίσει άμεσα το όχημά του μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία εισόδου. Σε περίπτωση κλοπής, ο ίδιος ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να καλέσει την αστυνομία και να ενημερώσει, αναφέροντας τη θέση του μέχρι αυτό να βρεθεί.
Αν έχει προστεθεί η υπηρεσία του κέντρου λήψης σημάτων, οι χειριστές του κέντρου θα λάβουν πρώτοι όλα τα σήματα και σε περίπτωση επιβεβαίωσης, θα αναλάβουν τη επικοινωνία με τις αρχές.