Σε περίπτωση συσκευής OBD, δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο. Εαν όμως η συσκευή χρειάζεται σύνδεση με την καλωδίωση του οχήματος, η εγκατάσταση του εξοπλισμού στο όχημα θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της FleetSimple. Με αυτον τον τρόπο, πέρα από την εγγύηση του ίδιου του συστήματος, εξασφαλίζεται και η μέγιστη απόδοσή του, που είναι βασική προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία του.